Részvételi Szabályzat

LEGFITTEBB MUNKAHELY PROGRAM 2024 – RÉSZVÉTELI SZABÁLYZAT A CSATLAKOZÓ MUNKAHELYEK SZÁMÁRA

 

Preambulum:

Az Egészségesebb Munkahelyekért Egyesület és a TEAM Rekreáció Kft. kiemelt törekvése, hogy a magyarországi munkáltatók hatékonyan kiaknázhassák a munkahelyi sporttámogatásban rejlő lehetőségeket és pontos képet kaphassanak munkavállalóik egészségi állapotáról, ezáltal munkaszervezetük egészének fittségi állapotáról, és a fejlesztés módjáról, miközben a vállalatnál dolgozók is fittebbé, egészségesebbé válnak. Ezért 2024-ben az Aktív Munkahelyek Program keretein belül felmérést és kihívás sorozatot indítanak a magyarországi munkáltatók között.

 

Szervező:

Jelen részvételi szabályzatban bemutatásra kerülő adatgyűjtési program (a továbbiakban: Adatgyűjtés) szervezője a TEAM Rekreáció Kft. (1024 Budapest Margit körút 11 félemelet 1., cégjegyzékszáma: 01-09-986390, adószáma: 13169505-2-41).

A Program időtartama alatt jelen szabályzat hozzáférhető minden csatlakozó Munkáltató és résztvevő számára a Legfittebb Munkahely hivatalos weboldalán: www.legfittebbmunkahely.hu.

 

Az    Adatgyűjtés     időtartama:   

 Kezdőnap: 2024. július 2.

Zárónap: 2024. október 31.

 

A kapcsolódó kihívás (sportverseny) időtartama:         

Kezdőnap: 2024. szeptember 26.

Zárónap: 2024. november 30.

 

 

Az Adatgyűjtés résztvevői (a továbbiakban: Résztvevő)

A Kérdőívet bármely hozzáféréssel rendelkező természetes személy kitöltheti és visszaküldheti a TEAM Rekreáció Kft. részére. A hozzáférést a TEAM Rekreáció Kft. biztosítja, melyet a Kitöltőhöz a Munkáltató juttat el. Az Adatgyűjtésben nem vehetnek részt a TEAM Rekreáció Kft. munkavállalói és azok hozzátartozói, továbbá az Adatgyűjtés szervezésében közreműködő szerződött partnerek dolgozói, illetve azok hozzátartozói.

Jelen részvételi és játékszabályzat alapján „hozzátartozónak” minősülnek a Ptk. 8:1 § (1) 2. pontjában felsorolt személyek.

 

Az Adatgyűjtés kérdőíve (a továbbiakban: Kérdőív):

A Kérdőív egymástól egyértelműen elkülönülő I., II. és III. kérdésblokkból, egy opcionális nyereményjáték szekcióból, valamint egy Adatkezelési nyilatkozatból áll.

 

Az Adatgyűjtés módszertana:

 

– Online megkérdezés e-mail-ben megküldött önkitöltős kérdőívvel: A TEAM Rekreáció Kft. e-mail üzenetben megküldi azon csatlakozó Munkáltatók képviselői részére a Kérdőív kitöltésére vonatkozó felhívását és a kérdőív hozzáférési adatait, akik a www.legfittebbmunkahely.hu honlapon csatlakoznak a Programhoz, vagy személyes megkeresés során jelezték a csatlakozás szándékát.

 

Az Adatgyűjtésben való részvétel feltételei:

Az Adatgyűjtésben a bármelyik, minimum 7 munkavállalóval rendelkező, magyarországi székhellyel rendelkező Munkáltató részt vehet. A munkavállalók számára a Kérdőív kitöltése önkéntes.

Egy adott munkavállalóhoz kapcsolódóan kizárólag egy Kérdőív tölthető ki. Mivel a kérdéssor kitöltése anonim módon zajlik, a kérdőívek regisztrációja IP cím alapján történik, egy IP címről egy Kérdőív tölthető ki. Az IP cím kezelése kizárólag amiatt szükséges, hogy megakadályozható legyen a többes Kérdőív kitöltés, az Adatkezelő semmilyen módon nem kapcsolja össze az IP címekkel a Kérdőív tartalmát. A munkáltató kizárólag technikai okok miatt kérheti az IP cím ellenőrzés kikapcsolását.

A Kérdőívet a Kitöltők legkésőbb 2024. október 31-ig küldhetik vissza a TEAM Rekreáció Kft. részére.

 

Az Adatgyűjtés nyereményei:

A Kérdőív maradéktalan kitöltését és határidőben történő visszaküldését a TEAM Rekreáció Kft. sorsolt nyereményekkel jutalmazza. Azok között a Kitöltők között, akik maradéktalanul megválaszolják a Kérdőív I., II. és III. részének kérdéseit, valamint a nyereményjáték szekcióban helyesen válaszolnak meg egy tudásalapú kérdést, megfelelő azonosítót és későbbi jelszót is megadnak, továbbá elfogadják az Adatkezelési nyilatkozatban foglaltakat, az alábbi nyeremények kerülnek kisorsolásra:

o 25 darab 20.000 Forint értékű Decathlon vásárlási utalvány

o 2 darab 100.000 Forint értékű Polar fitnesz óra

 

Alternatív nyeremény választására nincs lehetőség. A nyeremények más termékre/szolgáltatásra nem cserélhetők és készpénzre sem válthatók át. A nyeremények utáni járulékokat a TEAM Rekreáció Kft. fizeti meg.

 

Nyereménysorsolás:

A Nyereménysorsolásra 2024. december 2-án, hétfőn kerül sor, a TEAM Rekreáció Kft. 1024 Budapest Margit krt. 11 félemelet/1 szám alatt található székhelyén.

A Nyereménysorsolás online randomizálással történik, az elektronikus úton legkésőbb 2024. október 31-én 24:00 óráig a sikeresen visszaérkező, a sorsolási feltételeknek megfelelő Kérdőíveket együttesen tartalmazó, kifejezetten erre a célra összeállított résztvevői adatbázisból.

A sorsolás nyerteseit a TEAM Rekreáció Kft. a www.legfittebbmunkahely.hu weboldalon hirdeti ki az azonosítók közlésével 2024. december 12-éig. A nyerteseket végül az azonosítókhoz párosított jelszó kérésével azonosítja be.

A nyereménysorsolás nyertesei kötelesek együttműködni a nyeremény átvétele érdekében, ezért 168 órán belül kötelesek e-mailben jelentkezni az  info@legfittebbmunkahely.hu címen és a kérdéssor kitöltése során megadott jelszóval azonosítani magukat. Amennyiben ennek nem tesznek eleget, úgy a nyeremény a továbbiakban már nem vehető át. Az átvétel elmaradásából fakadóan a TEAM Rekreáció Kft.-t semmilyen felelősség nem terheli.

 

Adatkezelés:

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 5. § (1) bekezdés a) pontja szerint a Kitöltőket tájékoztatjuk, hogy az adatkezelés a személyes hozzájárulásukon alapul, melyről megfelelő tájékoztatást jelen játékszabályban olvastak és elfogadnak. Ugyancsak jogszerű az adatkezelés az érintett hozzájárulására figyelemmel az Európai Parlament és Tanács 2016/679 rendelete (GDPR) 6. cikk (1) a.) pontja alapján.

Az adatfeldolgozás jogi alapja az érintett személyek tájékoztatás utáni határozott hozzájárulása. A Felmérésben való adatok megadásával a résztvevők hozzájárulnak a jelen szabályzatban meghatározott személyes adataik feldolgozásához és kezeléséhez.

 

Az adatkezelés részletes szabályai IDE KATTINTVA érhetőek el.

Az adatkezelés az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvényben foglaltaknak megfelelően a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósága felé, nyilvántartásba került, nyilvántartási azonosító száma NAIH-77469/2014.

 

Egyéb tudnivalók:

Az Adatgyűjtésben résztvevő Munkáltató a jelen Jelentkezési űrlap kitöltésével és visszajuttatásával automatikusan elfogadja a jelen szabályzatban szereplő feltételeket.

A TEAM Rekreáció Kft. fenntartja a jogot arra vonatkozóan, hogy akár előzetes nyilvános bejelentés és időbeli korlátozás nélkül jelen szabályzat módosításának www.legfittebbmunkahely.hu honlapon való közzétételével az Adatgyűjtés feltételeit (különösen annak időtartamát, a nyeremények mennyiségét, típusát, a részvételre jogosultak körét stb.) megváltoztassa, illetőleg az Adatgyűjtést a jelen szabályzatban meghirdetett időpontot megelőzően befejezetté nyilvánítsa.

A TEAM Rekreáció Kft. a nyereményre való jogosultság megállapítása, a nyeremény érintett részére való eljuttatása vonatkozásában minden jogot fenntart magának, mindezekre vonatkozóan bármiféle jogi út igénybevételét kizárja.

A Felméréshez csatlakozó Munkáltatók hozzájárulnak ahhoz, hogy abban az esetben, ha valamely kategória első helyezettjeként végeznek úgy nevüket, logójukat és helyezésüket a TEAM Rekreáció Kft. kifejezetten használhatja a Felmérés népszerűsítése céljából időbeli, területi, méretbeli megkötés nélkül, minden egyéb korlátozás nélkül, mely többek között – magában foglalja különösen az alábbiakat:

 • internetes oldalon,
 • közösségi médiában
 • nyomtatott felhasználás keretében, nyomdai és sajtó anyagokon
 • elektronikus felhasználás keretében nyomdai és sajtó anyagokon
 • kreatív nyomtatott és elektronikus reklámanyagként történő felhasználás; Legfittebb Munkahely Felmérés eredményeinek

 

 

Kapcsolat:

Az Adatgyűjtéssel kapcsolatban a TEAM Rekreáció Kft. részletes információt biztosít vonalán az info@legfittebbmunkahely.hu email címén.

 

 

Felelősség kizárása

A Szervezőnek nem áll módjában a megadott adatok helyességét ellenőrizni, ezért amennyiben a résztvevő hibásan vagy hiányosan adja meg azonosító adatait, és ez akadályozza személyazonosságának kétséget kizáró megállapítását, a nyereményre nem válik jogosulttá, a Kitöltők az általuk szolgáltatott hibás, ill. hiányos adatokból adódó valamennyi következményt maguk viselik.

Amennyiben a résztvevő valótlan adatokat bocsát a Szervező rendelkezésére, az ebből eredő kárfelelősség a résztvevőt terheli.

A Szervező kizár minden felelősséget bármilyen kártérítési, kártalanítási igényért a Felmérésben való részvétel során. A nyereményekhez kapcsolódóan a Szervezőnek a postázáson kívül nincsenek további költségei.

Kihívás:

 

Szervező országos vállalati és vállalatok közti jól-lét kihívás programot szervez

 

 

A kihívás célja

A program elsősorban a rendszeres mozgás és az egészségtudatos életmód népszerűsítését és életformává tételét tűzte zászlójára.

 

Részvételi feltételek:

Szervező a programot kis, közép és nagyvállalatok, továbbá a közszféra szereplői számára hirdeti meg. 

 

A nevezési díj tartalmazza a programok teljeskörű szervezési, kivitelezési költségeit, résztvevő szakmai szolgáltató partnerek által az oldalra feltöltött tartalmak, programok és előadások jogdíjait a program időtartamára vonatkoztatva és a játékszabályzatban meghatározott díjak költségeit.

 

Kommunikáció:

Résztvevő felelőssége, hogy munkavállalói körében hatékonyan népszerűsítse a programot és biztosítsa, hogy a lehető legnagyobb számban csatlakozzanak a programhoz.

 

Szervező a Résztvevő kommunikációs munkáját az egyedi regisztrációs linket és az arra mutató QR kódot tartalmazó plakát sablonokkal, illetve tájékoztató e-mail szövegtervezettel támogatja. A plakátok nyomtatása, és kihelyezése, a tájékoztató e-mailek szerkesztése és kiküldése a Résztvevő feladata.

 

Az online felület/ app használatának feltételei:

Szervező a program keretében és a nevezési díj ellenében a fent leírtakon túl Résztvevő számára az alábbiakat biztosítja:

 • Egyedi regisztrációs linket, mely biztosítja, hogy a munkavállalói a regisztráció során a Wellocracy platformon belül a Résztvevő zárt felhasználói csoportjába kerüljenek. 
 • A Résztvevő minden munkavállalója számára szabad hozzáférést a felülethez és a programtartalomhoz webes felületen és mobil alkalmazásban. 
 • A szakmai tartalmak vonatkozásában Szervező a hozzáférést a program lezárását követő 15-ik napig biztosítja.
 • A felülethez való hozzáférést, korlátozott funkcionalitással a program kezdetétől az őszi program zárását követő 30-ik napig garantálja.
 • Kiegészítő támogatásként Szervező a felületen az alábbi többlet támogatást biztosítja a versenyzők számára:
 • Wellocracy mobil alkalmazás, melyet a csatlakozást követően az app- és a play-store-ból lehet letölteni
 • Wellocracy virtual-trainer által mobil alkalmazásban levezetett edzésprogramok, emlékeztetőkkel
 • Edzés rögzítés Wellocracy és Strava alkalmazással vagy Apple, Garmin, Polar eszközökkel
 • Edzés videók, és átmozgató gyakorlatsorok
 • Edukatív tartalmak, online-coffee beszélgetések
 • Vállalati ranglista megjelenítése elért pontszám alapján
 • Vállalatok közti ranglista megjelenítése 
 • Online assistance

 

Résztvevő tudomásul veszi, hogy a zárt felhasználói csoportba a csatlakozás kizárólag webes felületen keresztül a szervező által biztosított egyedi url-en lehet. (Mobil alkalmazásból történő regisztráció esetén a felhasználó nem kerül a csoportba.) Résztvevő feladata, hogy kommunikációjában ennek megfelelően tájékoztassa munkavállalóit.

 

Szervezés:

Szervező a programindulás megelőzően 14 nappal, de legkésőbb Megállapodás hatálybalépését követően 2 munkanapon belül biztosítja Részvevő munkavállalói számára a csatlakozási lehetőséget, és megküldi az egyedi regisztrációs linket, és a kommunikációs támogató anyagokat a Részvevő által megjelölt email címre.

 

Indokolt esetben Szervezőnek lehetősége van a jelen szerződésben vállalt országos programok, vagy azok valamelyikének szervezésétől elállni. Ebben az esetben Szervező vállalja, hogy Résztvevő számára egyedi szervezésben nyújt az elmaradt program helyett a Résztvevővel egyeztetett tartalmú programot a Résztvevő által megjelölt időpontban. 

 

Legfittebb Munkahely 2024

Szervezők 2024 decemberében díjátadó gála keretén belül közzéteszik a 2024-es év Legfittebb Munkahelyeit. Minden kategóriában 1 darab győztest hirdetnek. Az online kérdőív eredménye az összesített pontozásban 35%-os súllyal, a kihívásban szereplés 65%-os súllyal szerepel. Az lesz a Legfittebb Munkahely, amelyik az összesített pontozás alapján kategóriájában a legjobb helyet szerzi meg.

 

Kelt: 2024. június 13., Budapest

 

Instant sport teszt
Bezár

Töltsd ki kérdőívünket!

 • Create your own user feedback survey