Adatvédelmi tájékoztató

LEGFITTEBB MUNKAHELY PROGRAM 2019 évi RÉSZVÉTELI SZABÁLYZAT A CSATLAKOZÓ MUNKAHELYEK SZÁMÁRA

Preambulum:

A TEAM Rekreáció Kft. kiemelt törekvése, hogy a magyarországi munkáltatók hatékonyan kiaknázhassák a munkahelyi sporttámogatásban rejlő lehetőségeket és pontos képet kaphassanak munkavállalóik egészségi állapotáról, ezáltal munkaszervezetük egészének fittségi állapotáról, és a fejlesztés módjáról.

Szervező:

Jelen részvételi szabályzatban bemutatásra kerülő adatgyűjtési program (a továbbiakban:
Adatgyűjtés) szervezője a TEAM Rekreáció Kft. (1024 Budapest Margit körút 11 félemelet 1.,
cégjegyzékszáma: 01-09-986390, adószáma: 13169505-2-41).

A Felmérés időtartama alatt jelen szabályzat hozzáférhető minden csatlakozó Munkáltató és résztvevő számára a Legfittebb Munkahely hivatalos weboldalán:
www.legfittebbmunkahely.hu.

Az Adatgyűjtés időtartama:

Kezdőnap: 2019. március 1.

Zárónap: 2019. október 31.

Az Adatgyűjtés résztvevői (a továbbiakban: Résztvevő)

A Kérdőívet bármely hozzáféréssel rendelkező természetes személy kitöltheti és visszaküldheti a TEAM Rekreáció Kft. részére. A hozzáférést a TEAM Rekreáció Kft. biztosítja, melyet a Kitöltőhöz a Munkáltató juttat el. Az Adatgyűjtésben nem vehetnek részt a TEAM Rekreáció Kft. munkavállalói és azok hozzátartozói, továbbá az Adatgyűjtés szervezésében közreműködő szerződött partnerek dolgozói, illetve azok hozzátartozói.

Jelen részvételi és játékszabályzat alapján „hozzátartozónak” minősülnek a Ptk. 8:1 § (1) 2.
pontjában felsorolt személyek.

Az Adatgyűjtés kérdőíve (a továbbiakban: Kérdőív):

A Kérdőív egymástól egyértelműen elkülönülő I., II. és III. kérdésblokkból, egy opcionális nyereményjáték szekcióból, valamint egy Adatkezelési nyilatkozatból áll.

Az Adatgyűjtés módszertana:

– Online megkérdezés e-mail-ben megküldött önkitöltős kérdőívvel: A TEAM Rekreáció Kft. e-mail üzenetben megküldi azon csatlakozó Munkáltatók képviselői részére a Kérdőív kitöltésére vonatkozó felhívását, és a kérdőív hozzáférési adatait, akik a www.legfittebbmunkahely.hu honlapon csatlakoznak a Programhoz, vagy személyes megkeresés során jelezték a csatlakozás szándékát.

Az Adatgyűjtésben való részvétel feltételei:

Az Adatgyűjtésben a bármelyik minimum 7 munkavállalóval rendelkező, magyarországi székhellyel rendelkező Munkáltató részt vehet. A munkavállalók számára a Kérdőív kitöltése
önkéntes.

Egy adott munkavállalóhoz kapcsolódóan kizárólag egy Kérdőív tölthető ki. Mivel a kérdéssor kitöltése anonim módon zajlik, a kérdőívek regisztrációja IP cím alapján történik, egy IP címről egy Kérdőív tölthető ki. Az IP cím kezelése kizárólag a miatt szükséges, hogy megakadályozható legyen a többes Kérdőív kitöltés, az Adatkezelő semmilyen módon nem kapcsolja össze az IP címekkel a Kérdőív tartalmát. A munkáltató kizárólag technikai okok miatt kérheti az IP cím ellenőrzés kikapcsolását.

A Kérdőívet a Kitöltők legkésőbb 2018. október 31-ig küldhetik vissza a TEAM Rekreáció Kft. részére.

Az Adatgyűjtés nyereményei:

A Kérdőív maradéktalan kitöltését és határidőben történő visszaküldését a TEAM Rekreáció Kft. sorsolt nyereményekkel jutalmazza. Azok között a Kitöltők között, akik maradéktalanul megválaszolják a Kérdőív I., II. és III. részének kérdéseit, valamint a nyereményjáték szekcióban helyesen válaszolnak meg egy tudásalapú kérdést, megfelelő azonosítót és későbbi jelszót is megadnak, továbbá elfogadják az Adatkezelési nyilatkozatban foglaltakat, az alábbi nyeremények kerülnek kisorsolásra:

  • 50 db, 1 hónapig érvényes, 8 alkalommal felhasználható Sportkártya

Alternatív nyeremény választására nincs lehetőség. A nyeremények más termékre/szolgáltatásra nem cserélhetők és készpénzre sem válthatók át. A nyeremények utáni járulékokat a TEAM Rekreáció Kft. fizeti meg.

Nyereménysorsolás:

A Nyereménysorsolásra 2018. november 23-án, pénteken kerül sor, a TEAM Rekreáció Kft. 1024 Budapest Margit krt. 11 félemelet/1 szám alatt található székhelyén.

A Nyereménysorsolás online randomizálással történik, az elektronikus úton legkésőbb 2018. október 31-én 24:00 óráig a sikeresen visszaérkező, a sorsolási feltételeknek megfelelő Kérdőíveket együttesen tartalmazó, kifejezetten erre a célra összeállított résztvevői adatbázisból.

A sorsolás nyerteseit a TEAM Rekreáció Kft. a www.legfittebbmunkahely.hu weboldalon hirdeti ki az azonosítók közlésével 2018. december 7-éig. A nyerteseket végül az azonosítókhoz párosított jelszó kérésével azonosítja be.

A nyereménysorsolás nyertesei kötelesek együttműködni a nyeremény átvétele érdekében, ezért 168 órán belül kötelesek e-mailben jelentkezni az info@legfittebbmunkahely.hu címen és a kérdéssor kitöltése során megadott jelszóval azonosítani magukat. Amennyiben ennek nem tesznek eleget, úgy a nyeremény a továbbiakban már nem vehető át. Az átvétel elmaradásából fakadóan a TEAM Rekreáció Kft.-t semmilyen felelősség nem terheli.

Adatkezelés:

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 5. § (1) bekezdés a) pontja szerint a Kitöltőket tájékoztatjuk, hogy az adatkezelés a személyes hozzájárulásukon alapul, melyről megfelelő tájékoztatást jelen játékszabályban olvastak és elfogadnak. Ugyancsak jogszerű az adatkezelés az érintett hozzájárulására figyelemmel az Európai Parlament és Tanács 2016/679 rendelete (GDPR) 6. cikk (1) a.) pontja alapján.

Az adatfeldolgozás jogi alapja az érintett személyek tájékoztatás utáni határozott hozzájárulása. A Felmérésben való adatok megadásával a résztvevők hozzájárulnak a jelen szabályzatban meghatározott személyes adataik feldolgozásához és kezeléséhez.

Az adatkezelés részletes szabályai IDE KATTINTVA érhetőek el.

Az adatkezelés az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvényben foglaltaknak megfelelően a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósága felé, nyilvántartásba került, nyilvántartási azonosító száma NAIH-77469/2014.

Egyéb tudnivalók:

Az Adatgyűjtésben résztvevő Munkáltató a jelen Jelentkezési űrlap kitöltésével és visszajuttatásával automatikusan elfogadja a jelen szabályzatban szereplő feltételeket.

A TEAM Rekreáció Kft. fenntartja a jogot arra vonatkozóan, hogy akár előzetes nyilvános bejelentés és időbeli korlátozás nélkül jelen szabályzat módosításának www.legfittebbmunkahely.hu honlapon való közzétételével az Adatgyűjtés feltételeit (különösen annak időtartamát, a nyeremények mennyiségét, típusát, a részvételre jogosultak körét stb.) megváltoztassa, illetőleg az Adatgyűjtést a jelen szabályzatban meghirdetett időpontot megelőzően bejezetté nyilvánítsa.

A TEAM Rekreáció Kft. a nyereményre való jogosultság megállapítása, a nyeremény érintett részére való eljuttatása vonatkozásában minden jogot fenntart magának, mindezekre vonatkozóan bármiféle jogi út igénybevételét kizárja.

A Felméréshez csatlakozó Munkáltatók hozzájárulnak ahhoz, hogy abban az esetben, ha valamely kategória első helyezettjeként végeznek úgy nevüket, logójukat és helyezésüket a TEAM Rekreáció Kft. kifejezetten használhatja a Felmérés népszerűsítése céljából időbeli, területi, méretbeli megkötés nélkül, minden egyéb korlátozás nélkül, mely többek között – magában foglalja különösen az alábbiakat:

. internetes oldalon,
. közösségi médiában
. nyomtatott felhasználás keretében, nyomdai és sajtó anyagokon
. elektronikus felhasználás keretében nyomdai és sajtó anyagokon
. kreatív nyomtatott és elektronikus reklámanyagként történő felhasználás;

Legfittebb Munkahely Felmérés eredményei

Kapcsolat:

Az Adatgyűjtéssel kapcsolatban a TEAM Rekreáció Kft. részletes információt biztosít vonalán az info@legfittebbmunkahely.hu email címén.

Felelősség kizárása

A Szervezőnek nem áll módjában a megadott adatok helyességét ellenőrizni, ezért amennyiben a résztvevő hibásan vagy hiányosan adja meg azonosító adatait, és ez akadályozza személyazonosságának kétséget kizáró megállapítását, a nyereményre nem válik jogosulttá, a Kitöltők az általuk szolgáltatott hibás, ill. hiányos adatokból adódó valamennyi következményt maguk viselik.

Amennyiben a résztvevő valótlan adatokat bocsát a Szervező rendelkezésére, az ebből eredő kárfelelősség a résztvevőt terheli.

A Szervező kizár minden felelősséget bármilyen kártérítési, kártalanítási igényért a Felmérésben való részvétel során. A nyereményekhez kapcsolódóan a Szervezőnek a postázáson kívül nincsenek további költségei.

Instant sport teszt
Bezár

Töltsd ki kérdőívünket!

  • Create your own user feedback survey