Céges wellness program

Tudtad, hogy 2018-ban a világ multi cégeinek 89%-a indított programokat a munkatársaik egészségének előmozdítására?

Az egészségfejlesztés területei közül a sport fejti ki hatását a legátfogóbban egyéni és vállalati szinten is

Célok
segít célokat kitűzni és azokat elérni
Fittség
erősödik az immunrendszer
Stresszkezelés
csökkenti a stresszt
Közösség
a csapatsportok fejlesztik a szociális készségeket
Mozgásprogramok előnyei - Legfittebb Munkahely Program
Teljesítmény
javul a munkavállalói teljesítmény
Egészség
csökken a hiányzásos napok száma
Elégedettség
javul a munkahelyi morál, csökken a kiégések száma
Csapatmunka
összehozza a csapatot

A Leg­fit­tebb Mun­ka­hely prog­ram­hoz csat­la­koz­va a mun­ka­vál­la­ló­i i­gé­nyek­re sza­bott, szak­mai­lag fel­é­pí­tett, mé­gis gya­kor­la­ti­as és él­ve­ze­tes sport­prog­ram­ban lesz ré­sze­tek.

A Well­ness Prog­ram me­ne­te

Egy éven keresztül aktív egészségkommunikációval népszerűsítjük a mozgásgazdag életmódot, a felmérés eredményei alapján megszervezzük és rendszeresítjük a vállalatra szabott egyéni és csapatsportokat. Sport -és családi nap szervezéssel, csapatépítéssel támogatjuk a munkahelyi well being-et, mindezt egy gamifikált online platformon keresztül.

A program lebonyolítása során folyamatosan mérjük a sikerességet, végül pedig a megtérülést.

A home office-ban dolgozó kollégákat online programokkal mozgatjuk át.

Felmérés

1.

Tervezés

2.

Programok

3.

KPI mérés

4.

Programok

5.

KPI mérés

6.

Programok

7.

KPI mérés

8.

Programok

9.

Újramérés, ROI

10.

Tudtad, hogy a jól szervezett egészségfejlesztő programba fektetett
1 euró

 • Megnövekedett elköteleződés
 • Jobb munkahelyi morál
 • Csapatszellem, közösségformálás
 • Megnövekedett termelékenység és teljesítmény
 • Megnövekedett munkaerő megtartás- és vonzás
 • Pozitív image
 • Megnövekedett egyéni egészségtudatosság
 • Megnövekedett elégedettség
 • Szignifikánsan kevesebb munkahelyi sérülés
 • Szignifikánsan kevesebb betegség, hiányzás
 • Szignifikánsan kevesebb presenteeism
 • Növekvő megtérülések a képzések, fejlesztések költségeit tekintve

Tedd meg az el­ső lé­pést, je­lent­kezz most a Leg­fit­tebb Mun­ka­hely Fel­mé­rés­re és hoz­zátok ki ma­ga­tok­ból a leg­töb­bet!

Árlista

Ne ma­radj le a mun­ka­he­lyi e­gész­ség­fej­lesz­tő tren­dek­ről, kül­föl­di- és ha­zai leg­jobb gya­kor­la­tok­ról, sport­szer­ve­zés hí­re­ink­ről, i­rat­kozz fel hír­le­ve­lünk­re:

Instant sport teszt
Bezár

Töltsd ki kérdőívünket!

 • Create your own user feedback survey